Przyjęcia stron

 

Przyjęcia stron przez Członków Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie.

 

Rada Nadzorcza

Wszystkie sprawy do Rady Nadzorczej można kierować korespondencyjnie.