RADA NADZORCZA

Imię i NazwiskoFunkcja
Marek SzromczykPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksander RatajZastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marek KlimasSekretarz Rady Nadzorczej
Ewa MachetaPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Renata TyniecPrzewodnicząca Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Zdzisława BugielskaCzłonek Komisji Rewizyjnej
Marcin KlubaCzłonek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Ewelina KowalskaCzłonek Komisji Rewizyjnej
Tomasz KrzyżakCzłonek Komisji Rewizyjnej
Julia MigaCzłonek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Karolina MłynarczykCzłonek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Kadencja Rady Nadzorczej2023 - 2026 (11 członków Rady Nadzorczej)