Wzory dokumentów, formularze

Dane dotyczące lokalu
Dane dotyczące lokalu
Pełnomocnictwo Walne Zgromadzenie 2024
Pełnomocnictwo Walne Zgromadzenie 2024
Zgłoszenie nabycia lokalu (odrębna własność)
Zgłoszenie nabycia lokalu (odrębna własność)
Dane Członka Spółdzielni (spółdzielcze)
Dane Członka Spółdzielni (spółdzielcze)
Deklaracja Członkowska (odrębna własność)
Deklaracja Członkowska (odrębna własność)
Zgłoszenie zgonu Członka Spółdzielni
Zgłoszenie zgonu Członka Spółdzielni
Wypowiedzenie Członkostwa (odrębna własność)
Wypowiedzenie Członkostwa (odrębna własność)
Rozliczenie centralnego ogrzewania - rozłożenie niedopłaty na raty
Rozliczenie centralnego ogrzewania - rozłożenie niedopłaty na raty
Rozliczenie centralnego ogrzewania - zwrot nadpłaty
Rozliczenie centralnego ogrzewania - zwrot nadpłaty
Rozliczenie wody - rozłożenie niedopłaty na raty
Rozliczenie wody - rozłożenie niedopłaty na raty
Rozliczenie wody - zwrot nadpłaty
Rozliczenie wody - zwrot nadpłaty
Wniosek o przekształcenie - spółdzielcze lokatorskie w odrębną własność
Wniosek o przekształcenie - spółdzielcze lokatorskie w odrębną własność
Wniosek o przekształcenie - spółdzielcze własnościowe w odrębną własność
Wniosek o przekształcenie - spółdzielcze własnościowe w odrębną własność
Wniosek o wydanie kopii dokumentów
Wniosek o wydanie kopii dokumentów
Formularz aktywacji usługi MOL
Formularz aktywacji usługi MOL