Informacja na temat logowania

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że od dn. 02.01.2017 r. będzie można odebrać login i hasło do pełnego dostępu do strony internetowej.

Członkowie Spółdzielni mogą odebrać login i hasło osobiście w biurze Spółdzielni w Dziale Członkowsko – Lokalowym (pok. 4) lub w Sekretariacie.

Zalogowanie umożliwi dostęp do strony „Dla Członków Spółdzielni”, na której umieszczane będą regulaminy, protokoły i uchwały organów Spółdzielni, protokoły lustracji, roczne sprawozdania finansowe (zgodnie z Art. 81 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych w Wydziale Architektury oraz informacje ws. wystąpień do Wydziału Kształtowania Środowiska.

Na stronie internetowej nie ma możliwości sprawdzenia salda opłat za lokal oraz przeglądania kartoteki rozrachunków.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

logo_header