Przetargi na roboty budowlane i projektowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH:

 1. Wymiana dźwigów osobowych (2 szt.) w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 34 i Racławickiej 54 kl. IV
  Wysokość wadium: 20,0 tys. zł
 2. Wymiana instalacji elektrycznej piwnic w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Łokietka 6b, Mazowieckiej 36, Mazowieckiej 38, Wójtowskiej 7 i Wójtowskiej 9
  Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
 3. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego klatek schodowych i korytarzy na oprawy typu LED w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20, Mazowieckiej 55, Mazowieckiej 60, Mazowieckiej 66, Mazowieckiej 98, Mazowieckiej 104, Mazowieckiej 104a i Mazowieckiej 106
  Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
 4. Wymiana przyłącza kanalizacyjnego budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 125, kl. I i III
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
 5. Wymiana rur wodnych w piwnicach w budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Wójtowskiej 7 i Wójtowskiej 9
  Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
 6. Wymiana wymiennikowni (węzła) centralnego ogrzewania w budynku użytkowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Wójtowskiej 3 w Krakowie
  Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
 7. Projekt wymiany docieplenia i pokrycia dachowego (część wyższa) w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 66 i Wrocławskiej 68
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
 8. Projekt przebudowy parkingu i zagospodarowania terenu (dz. nr 372/1, 183/8 obr. 46) przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 34, 36, 38
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 20.02.2017 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 20.02.2017 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 632 10 14.