Informacja – Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe członków Spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów wyłącznie do realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie.

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Każdemu, którego dane osobowe gromadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub pisemnego żądania ich usunięcia.

Organ do spraw ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Danych osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.