Nowy system segregacji „śmieci” – od 01.04.2019 r.

Nowy system segregacji odpadów – od 01.04.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. – Gminy zobowiązane są do wprowadzenia pojemników spełniających nowe wymagania. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków nowe zasady będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2019 roku. Do tego czasu selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona według dotychczasowych zasad.

Obecnie obowiązujące zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r.

Zbiórka odpadów biodegradowalnych:

Do brązowych pojemników będzie należało wrzucać:
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
– resztki jedzenia.

Do brązowych pojemników nie będzie można wrzucać:
– kości zwierząt,
– odchodów zwierząt,
– popiołu z węgla kamiennego,
– leków,
– drewna impregnowanego,
– płyt wiórowych i MDF,
– ziemi i kamieni,
– innych odpadów komunalnych.

Poprzedni artykuł z dnia 9 maja 2017 r – Druga „Rewolucja śmieciowa ?”