Miejsce parkingowe do wydzierżawienia – ul. Mazowiecka 27

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” informuje o możliwości wydzierżawiania terenu za budynkiem przy ul. Mazowieckiej 27 (działka nr 368/4 obr. 46) pod MIEJSCE PARKINGOWE, które zakreślone jest ustawionymi słupkami oraz zamykane jest blokadą.

Osoby zainteresowane dzierżawą miejsca postojowego mogą złożyć do Spółdzielni pisemną ofertę, w której należy podać propozycję miesięcznej stawki netto zł (+23% VAT) oraz okres, na jaki miałaby zostać zawarta umowa. Po rozpatrzeniu ofert Zarząd Spółdzielni dokona wyboru najkorzystniejszej.

Lokalizacja – mapa