Przetargi na roboty budowlane i projektowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH:

  1. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego klatek schodowych i korytarzy na oprawy typu LED w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Friedleina 19, Łokietka 6b, Łokietka 23, Lubelskiej 19, Mazowieckiej 34, 36, 38, 117, Racławickiej 29, 31, 32, 32a, 54, Wójtowskiej 7, Wrocławskiej 5b, 15, 43, 66 i 68 w Krakowie. Wysokość wadium: 15,0 tys. zł
  2. Wymiana słupów z oprawami oświetlenia zewnętrznego przy budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, 125, Racławickiej 54, Wrocławskiej 66, 68 oraz działkach mienia SM „Łobzów” w Krakowie. Wysokość wadium: 9,0 tys. zł
  3. Wymiana tablic elektrycznych licznikowych, dobudowa WLZ, wymiana instalacji dzwonkowej, oświetlenia klatki schodowej, uporządkowanie instalacji niskoprądowych oraz wymiana drzwiczek wnęk głównych zaworów gazu i gazomierzy mieszkań w budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Wójtowskiej 4 w Krakowie. Wysokość wadium: 9,0 tys. zł.
  4. Wymiana rur wodnych w piwnicach w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117 i Racławickiej 54 w Krakowie. Wysokość wadium: 15,0 tys. zł
  5. Wymiana rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 104a, Mazowieckiej 106 i Racławickiej 32 w Krakowie. Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  6. Projekt przebudowy parkingu i zagospodarowania terenu (dz. nr 388/1, 80/1 obr. 46) na działkach mienia SM pomiędzy budynkami SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 84 i 88 w Krakowie. Wysokość wadium: 1,0 tys. zł
  7. Docieplenie przestrzeni stropodachu pod dachem (tarasem) w  budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 125 i Racławickiej 54 w Krakowie. Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
  8. Ułożenie płytek podłogowych (od poziomów wejść do piwnic do wysokiego parteru) oraz wymiana drzwi do piwnic w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Racławickiej 54 i Wrocławskiej 68 w Krakowie. Wysokość wadium: 8,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 19.03.2018 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 19.03.2018 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 632 10 14.