Dobre zasady domowe

Dobre zasady domowe

  • Moje swobody nie krępują swobód innych.
  • Moje potrzeby nie są potrzebami wszystkich.
  • Moje mieszkanie jest moją własnością, ale moi sąsiedzi nie, więc nie narzucam im mojego stylu życia.
  • Muzyka jest dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą jej słuchać.
  • Dbam o moje mieszkanie i dbam o moją klatkę schodową, zgłaszam zauważone usterki i awarie.
  • Wyrzucanie jedzenia przez okno lub obok śmietnika nie jest pomaganiem zwierzętom.
  • Śmieci wyrzucam do śmietnika, a odpady wielkogabarytowe wystawiam, gdy jest na to czas.
  • Zawsze sprzątam po swoim psie.