Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH:

  1. Docieplenie przestrzeni stropodachu pod dachem (tarasem) w  budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 125 i Racławickiej 54 w Krakowie. Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
  2. Ułożenie płytek podłogowych (od poziomów wejść do piwnic do wysokiego parteru) oraz wymiana drzwi do piwnic w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Racławickiej 54 i Wrocławskiej 68 w Krakowie. Wysokość wadium: 8,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 16.04.2018 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 632 10 14.