Przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie ogłasza
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (licytacja)
na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia i przeniesienia
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

przy ul. Mazowieckiej 104/7 o powierzchni użytkowej 25,32 m²
– położonego na II piętrze
– składającego się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju
oraz piwnicy o pow. 2,46 m²

Cena wywoławcza za 1m² powierzchni użytkowej wynosi 6 566,00 zł.
Wysokość wadium: 5 000,00 zł.
Minimalny krok postąpienia wynosi 30,00 zł/m².

Licytacja odbędzie się w dniu 21.05.2018 r. o godz. 14.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie.

Wadium płatne na konto Spółdzielni na rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001
lub w kasie Spółdzielni (najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00).
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

Mieszkanie można oglądać w dniach:
07.05.2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00;
09.05.2018 r. (środa) w godz. 09.00 – 10.00;
14.05.2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji w całości bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu do wglądu w pokoju nr 4 w godzinach pracy biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 632 10 14 wew. 21, kom. 784 973 794.