Przetarg na konserwację zasobów SM „Łobzów”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA

Świadczenie robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych, użytkowych,
garażach i zasobach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie. 

Wysokość wadium: 3,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 22.05.2018 r., do godz.: 08:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 22.05.2018 r., od godz.: 09:00.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 632 10 14.