Opóźnienia w odbiorze „śmieci”

Opóźnienia w odbiorze „śmieci”

W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi i remontowymi w spalarni odpadów w Krakowie (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie) Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ma wielogodzinne opóźnienia w odbiorze odpadów.

Niemniej odpady winny być odbierana zgodnie z harmonogramem udostępnianym przez MPO, przy czym w najbliższych dniach odbiór „śmieci” może być odbywać się nawet do późnych godzin wieczornych.

Z poważaniem

Zarząd SM „Łobzów”