Ubezpieczenie mieszkania i oc „przy czynszu”

Ubezpieczenie mieszkania m.in. od ognia, zalania, stłuczenia, przepięcia, kradzieży, włamania oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania czynności życia codziennego.

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną „przy czynszu” już od 8 zł miesięcznie.