Użytkowanie wieczyste we własność – Zapytania

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1716), do Spółdzielni wpłynęło kilka zapytań „jak wyglądać będzie procedura w naszej Spółdzielni, co jest potrzebne w przypadku zainteresowania przeniesieniem własności”, itp.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuję, że ww. Ustawa nie ma zastosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, ponieważ wszystkie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi pozostają we własności (we współwłasności Spółdzielni oraz współwłaścicieli posiadających odrębną własność lokali). Wszystkie działki pod budynkami mieszkalnymi przed wyodrębnieniami zostały przekształcone we własność (Mapy). Nie będzie więc żadnych „dodatkowych opłat, zmian prawnych, wniosków i procedur”, itp.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”