Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

 1. Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Wójtowskiej 4 w Krakowie
  Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
 2. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego klatek schodowych i korytarzy na oprawy typu LED
  w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Lubelskiej 13a, Mazowieckiej 27, Mazowieckiej 31, Mazowieckiej 35, Mazowieckiej 39, Mazowieckiej 84, Mazowieckiej 125 i Wójtowskiej 9 w Krakowie
  Wysokość wadium: 6,0 tys. zł
 3. Wymiana tablic elektrycznych licznikowych (piętrowych), dobudowa WLZ, wymiana tablicy administracyjnej, instalacji dzwonkowej (z osprzętem), instalacji oświetlenia klatki schodowej
  z montażem opraw typu LED (zespolone czujniki zmierzchu i ruchu), uporządkowanie instalacji niskoprądowych (wymiana listew kablowych, puszek, ułożenie dodatkowego rurażu) oraz wymiana drzwiczek wnęk zaworów gazu i gazomierzy mieszkań w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20 i Litewskiej 22 w Krakowie
  Wysokość wadium: 20,0 tys. zł
 4. Wymiana rur wodnych w piwnicach budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20 (piwnice, zawory, piony wody wysokiej), Wrocławskiej 66 (piwnice, zawory) i Wrocławskiej 68 (piwnice, zawory) w Krakowie
  Wysokość wadium: 20,0 tys. zł
 5. Mechaniczno – chemiczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych (z czyszczeniem poziomów oraz przyłączy do pionu) w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20 (piony kuchenne), Litewskiej 22 (p. kuch.), Lubelskiej 19, Mazowieckiej 34 (p. kuch.), Mazowieckiej 35, Mazowieckiej 36
  (p. kuch.), Mazowieckiej 38 (p. kuch.), Mazowieckiej 84, Mazowieckiej 104 (p. kuch.) i Mazowieckiej 117 w Krakowie
  Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
 6. Naprawa izolacji tarasu nad lokalem nr 69 oraz balkonami w budynku mieszkalnym SM „Łobzów”
  przy ul. Litewskiej 20 w Krakowie
  Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
 7. Wymiana ślusarki okiennej w lokalach użytkowych w budynkach SM „Łobzów” przy ul. Łokietka 23 (strona półn.) i Mazowieckiej 60 (str. półn. i wsch.) w Krakowie
  Wysokość wadium: 7,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 13.02.2019 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 13.02.2019 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12-632-10-14.