Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

  1. Remont pokrycia dachowego (część wyższa) budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 68 w Krakowie; Wysokość wadium: 20,0 tys. zł
  2. Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 49 (kontynuacja), Mazowieckiej 51 (kontynuacja) i Mazowieckiej 53 w Krakowie; Wysokość wadium: 12,0 tys. zł
  3. Wymiana rozdzielacza hydroforni budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, 125, Racławickiej 54, Wrocławskiej 66 i 68 w Krakowie; Wysokość wadium: 4,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 08.07.2019 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 08.07.2019 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 632 10 14.