Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 49 (kontynuacja), Mazowieckiej 51 (kontynuacja) i Mazowieckiej 53 w Krakowie; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 12.08.2019 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 12.08.2019 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 632 10 14.