Przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW”
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia i przeniesienia
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Racławickiej 54/86

– o powierzchni użytkowej 18,80 m2, położonego na III piętrze
– składającego się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz piwnicy o pow. 2,59 m²

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5 800,00 zł.
Wysokość wadium: 5 000,00 zł. Minimalny krok postąpienia wynosi 30,00 zł/m².

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 14.00 w biurze Spółdzielni ul. Mazowiecka 66 w Krakowie

Wadium płatne na konto Spółdzielni na rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001 lub w kasie Spółdzielni (najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00). Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

Mieszkanie można oglądać w dniach:
09.09.2019 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00; 11.09.2019 r. (środa) w godz. 9.00 – 10.00; 16.09.2019 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargu do wglądu w pokoju nr 4 w godzinach pracy biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 6321014 wew. 21, kom. 784 973 794.