Lustracja ustawowa Spółdzielni

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że w okresie od dn. 03.09.2019 r. do dn. 03.12.2019 r. przeprowadzana jest lustracja ustawowa Spółdzielni za lata 2016, 2017 i 2018. Lustrację przeprowadza Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z art. 91. § 1. Ustawy Prawo Spółdzielcze celem lustracji jest ocena legalności, gospodarności i rzetelności działania Spółdzielni.