Spółdzielnia „bezgotówkowa”

Terminal płatniczy w kasie Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że od dnia 10.10.2019 r. w kasie Spółdzielni oprócz wpłat gotówkowych za „czynsz”, klucze, piloty, itp. będzie można również dokonywać płatności bezgotówkowych, tj. kartami płatniczymi (zbliżeniowo i stykowo) lub przy użyciu telefonu. Osoby dokonujące płatności bezgotówkowych nie ponoszą żadnych prowizji. Zarząd Spółdzielni zachęca do korzystania z tej formy płatności.