Przetarg na świadczenie usług porządkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66,
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

Świadczenie usług porządkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”
(40 budynków mieszkalnych, 4 pawilony, 5 budynków garażowych,
chodniki, parkingi, zieleńce)

Wysokość wadium: 15,0 tys. zł
Materiały przetargowe: 30 zł (odbiór osobisty lub na adres email, arkusz xls)

Oferty należy składać do dnia 29.01.2020 r. do godz.: 9:00
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 29.01.2020 r. od godz.: 09:30

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne) lub do przesłania na adres email. Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 632 10 14.