„MOPS dostarczy zakupy seniorom”

MOPS dostarczy zakupy seniorom, środa, 18 marca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia usługę „Zakupy dla Seniora” adresowaną do mieszkańców Krakowa w wieku powyżej 60 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie powinni opuszczać domu. Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać niepełnosprawni po 18 roku życia, którzy mieszkają sami.

KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW POKRYWA ZAINTERESOWANY!

W celu dotarcia z usługą do jak największej liczby osób, zasadne jest, aby kwota zgłaszanych zakupów nie była wyższa niż 150 zł.

Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność dokonania zakupów raz w tygodniu.

W ramach usługi pracownicy Ośrodka będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w wybranym hipermarkecie posiadającym szeroki asortyment artykułów.

Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem telefonu +48 887 202 948 w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30 lub na adres: senior@mops.krakow.pl.

Zakupy będą dostarczane od godz. 8.00 w dni robocze w następnym dniu po zgłoszeniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o podanie Numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodziny.

TAGI: MOPS, #SENIORZY, KORONAWIRUS SARS-COV-2
https://mops.krakow.pl/ogolne/238249,1934,komunikat,mops_dostarczy_zakupy_seniorom.html