Przetargi na roboty budowlane i projektowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH:

  1. Remont pokrycia dachowego (część wyższa) budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 66 w Krakowie; Wysokość wadium: 17,0 tys. zł
  2. Projekt wymiany docieplenia i pokrycia dachowego (część wyższa) budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, ul. Mazowieckiej 125 i ul. Racławickiej 54 w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  3. Projekt przebudowy pokrycia dachowego oraz wykonania odwodnienia budynków garażowych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 49a i ul. Mazowieckiej 49b w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  4. Wymiana rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 27, ul. Mazowieckiej 35, ul. Mazowieckiej 39, ul. Mazowieckiej 60 i ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
  5. Wymiana pokrycia dachowego budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 34 i ul. Mazowieckiej 84 (nad kl. II i I, str. zach., kontyn.) w Krakowi; Wysokość wadium: 9,0 tys. zł
  6. Remont balkonów i elewacji budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Friedleina 19, remont elewacji budynku przy ul. Racławickiej 31 (kontynuacja) w Krakowie; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  7. Remont elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117 (kontynuacja) i ul. Mazowieckiej 125 (kontynuacja) w Krakowie; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  8. Likwidacja luksferów i zabudowa naświetli klatki schodowej w budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 15 kl. I w Krakowie; Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
  9. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 43 w Krakowie; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 29.04.2020 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 29.04.2020 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępne od dn. 14.04.2020 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatne 30,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.