Zdemontowane podzielniki kosztów c.o. – Informacja

Szanowni Państwo

W związku z zapytaniami mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” uprzejmie informuje, że zdemontowane podzielniki kosztów c.o. są własnością właścicieli lokali.

Zdemontowane podzielniki mogą być przechowywane na wypadek ewentualnie składanej reklamacji po dokonaniu rozliczenia kosztów c.o. za sezon grzewczy 2019 / 2020, które nastąpi listopadzie 2020 r.

Po dokonaniu rozliczenia kosztów c.o. za sezon grzewczy 2019 / 2020 Firma Techem ustawi w siedzibie Spółdzielni pojemnik, do którego można będzie wyrzucić zdemontowane podzielniki, które trafią do utylizacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów”