Przetarg (licytacja) na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie
ul. Mazowiecka 66 ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (licytacja)

na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Wójtowskiej 7/59 w Krakowie o powierzchni użytkowej 44,13 m2, położonego na V piętrze, składającego się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz piwnicy o pow. 1,32 m²

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7 630,00 zł.
Wysokość wadium: 5 000,00 zł.
Minimalny krok postąpienia wynosi 30,00 zł/m².

Licytacja odbędzie się w dniu 26.08.2020 r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni ul. Mazowiecka 66 w Krakowie.

Wadium płatne na konto Spółdzielni na rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001 lub w kasie Spółdzielni (najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

Mieszkanie można oglądać w dniach:
17.08.2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00;
19.08.2020 r. (środa) w godz. 09.00 – 10.00.
24.08.2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji w całości bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od uczestników.
Regulamin przetargu do wglądu w pokoju nr 4 w godzinach pracy biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 6321014 wew. 21, kom. 784 973 794.