Niższa stawka za „śmieci” z Kartą Dużej Rodziny – Informacja

Informacja ws. możliwości uzyskania ulgi w miesięcznej opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób posiadających kartę dużej rodziny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLV/1197/20 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub spełniające warunki posiadania karty, od dnia 1 listopada 2020 r. mogą być zwolnione z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części 1/5 opłat określonych w § 2 uchwały na każdego zamieszkałego członka rodziny.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz zainteresowane naliczaniem niższej stawki, winny przedłożyć lub przesłać do Spółdzielni kopię Karty Dużej Rodziny wraz z pisemną informacją, które osoby objęte kartą zamieszkują w danym lokalu. Wówczas możliwe będzie naliczanie od dnia 1 listopada 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („śmieci”) w wysokości 18,40 zł / os. mies. (zamiast 23,00 zł / os. mies.) za każdą osobę objętą Kartą Dużej Rodziny zamieszkałą w danym lokalu.

O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice lub rodzic, którzy wychowują lub kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci. Kartę Dużej Rodziny można uzyskać w Urzędzie Miasta Krakowa Krakowskie, Krakowskie Centrum Świadczeń, Referat ds. Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, parter, w godz. 7.40-15:00, tel.: 12 616 51 14, 12 616 52 89 lub za pośrednictwem Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa (Procedura SO-27).

Z poważaniem

Zarząd SM „Łobzów”