Odczyty wodomierzy – Grudzień 2020 r.

Odczyty wodomierzy – Grudzień 2020 r.

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” uprzejmie informuje, że ze względu na stan epidemiczny osoby sprzątające nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Spółdzielnia zwraca się o dokonanie samodzielnego odczytu wodomierzy na dzień 28.12.2020 r. i przekazanie ich stanów na kartkach, które zostaną wrzucone do skrzynek pocztowych.

Uzupełnioną kartę można przykleić na drzwiach do mieszkania w dniu 29.12.2020 r. (kartki będą zbierane przez osoby sprzątające) lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do Biura Spółdzielni.

Stan wodomierzy można również przekazać telefonicznie (12 633 83 09; 665 280 950) lub mailowo (poczta@smlobzow.pl).

Jak prawidłowo odczytać wodomierz ?

Odczyty wodomierzy na dzień 28.12.2020 r.
należy przekazać
do Spółdzielni
możliwie niezwłocznie.

W przypadku nie podania stanów wodomierzy lokal od kolejnego miesiąca będzie rozliczany wg stawki ryczałtowej danego budynku.

Spółdzielnia przypomina, że zamontowane w lokalach wodomierze winny posiadać legalizację. W związku z tym należy dokonywać wymiany lub legalizacji wodomierzy przed upływem okresu legalizacji, tj. 5 lat. W przypadku wodomierzy nie posiadających legalizacji, lokal od kolejnego miesiąca rozliczany będzie wg stawki ryczałtowej danego budynku.

Z poważaniem

SM „Łobzów”