Podatek od deszczu w Krakowie – Konsultacje

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Kraków udostępniła do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (…), tzw. ”podatek od deszczu”.

Opłata obejmowałaby również spółdzielnie, czyli wszystkich mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” płaciłaby ok. 192 tys. zł rocznie tzw. podatku od deszczu. Oznaczałoby to pobieranie przy opłatach przez Spółdzielnię na rzecz Gminy dodatkowo 18 gr. / m2 mies., czyli przeliczając na średnie mieszkanie ok. 90 zł opłaty rocznie. Zgodnie z projektem opłata obowiązywałaby już od lipca 2021 r.

Miasto Kraków zaprasza, a Spółdzielnia zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku 1464, którego projektodawcą jest Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych (…). Konsultacje odbywać się będą (…) do 29 stycznia 2021 r. Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym (…) dostępne są na stronie www.obywatelski.krakow.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego do dnia zakończenia konsultacji.

Formularz konsultacyjny można również otrzymać, wypełnić i pozostawić w Spółdzielni do dn. 26.01.2021 r. Zebrane formularze zostaną przesłane do Urzędu Miasta Krakowa.

Powyższa opłata byłaby kolejnym ”podatkiem” obciążającym wszystkich mieszkańców i wprowadzona zostałaby w roku, kiedy panuje pandemia, wszystkich dotykają podwyżki i trudności gospodarcze. W projekcie znajdują się niejednoznaczne zapisy, mówiące o naliczaniu opłaty za dachy i powierzchnie utwardzone (szczelne). Czy zaliczają się też do tego ciągi piesze, opaski ? Czy kostka brukowa jest powierzchnią szczelną ? Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni zachęca do wypełnienia formularza konsultacyjnego, gdyż nowa opłata obciąży wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”