Przetargi na przeglądy budowlane i pomiary 5-letnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE
NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I POMIARÓW:

  1. Wykonanie 5-letnich przeglądów budowlanych (w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane) budynków SM „Łobzów” (40 budynków mieszkalnych, 4 pawilony handlowo-usługowe i 5 budynków garażowych); Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
  2. Wykonanie 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych (w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane) budynków SM „Łobzów” (40 budynków mieszkalnych, 4 pawilony handlowo-usługowe i 5 budynków garażowych); Wysokość wadium: 5,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 11.08.2021 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 11.08.2021 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępne od dn. 28.07.2021 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatne 30,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.