Zapytanie ofertowe na przeglądy budowlane 5-letnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66
ogłasza zapytanie ofertowe na:

Wykonanie 5-letnich przeglądów budowlanych
(w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane) budynków SM „Łobzów”
(40 budynków mieszkalnych, 4 pawilony handlowo-usługowe i 5 budynków garażowych)

Oferty należy składać do dnia 30.08.2021 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 30.08.2021 r., od godz.: 09:30.

SIWZ do wysłania na wskazany adres email lub do pobrania w Spółdzielni.
Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.