Obowiązkowe 5-letnie pomiary elektryczne – Harmonogram

Szanowni mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie uprzejmie informuje, że od września do listopada 2021 r. w zasobach budynków Spółdzielni przeprowadzane będą pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych. Pomiary instalacji elektrycznych dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wykonanie pomiarów jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane. W związku z tym, konieczne jest udostępnienie wszystkich lokali mieszkalnych, co wynika z przepisów obowiązującego Statutu Spółdzielni.

Pomiary wykonywać będzie: Zakład Usług Elektrycznych, Krzysztof Łęczycki.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie pomiarów z ramienia Wykonawcy będzie:
Sylwester Długosz, tel. kom.: 537 270 500.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie pomiarów z ramienia Spółdzielni będzie:
Kierownik Działu Technicznego Andrzej Bobowski, tel.: 12 634 51 73.

Osoby wykonujące pomiary instalacji elektrycznych będą posiadać identyfikatory Spółdzielni.

Na klatkach schodowych sukcesywnie zamieszczane będą informacje o terminach wykonywania pomiarów. Zarząd Spółdzielni zwraca się o umożliwienie dokonania pomiarów w I lub II terminie.

Po wykonaniu pomiarów instalacji w lokalu, każdy użytkownik otrzyma kopię protokołu zawierającego informację o ewentualnych usterkach instalacji w lokalu oraz zalecenia ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia usterek instalacji, właściciel bądź użytkownik lokalu zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia. Zgodnie z obowiązującym Statutem za stan instalacji elektrycznej w lokalu odpowiada właściciel lokalu.

2021.09.21 - Pomiary 5-l Elektryczne - Harmonogram

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”