Remontowanie mieszkań

Szanowni Mieszkańcy i Właściciele lokali

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przypomina, że zgodnie z obowiązującym Statutem oraz Regulaminem Porządku Domowego:

  • Mieszkańcy i użytkownicy zamierzający wykonać w lokalu remont, są zobowiązani uzyskać pisemną zgodę Spółdzielni.
  • Remonty lub naprawy w lokalu powinny być wykonywane w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych mieszkańców i użytkowników budynku. Głośne i uciążliwe prace remontowe, w szczególności z użyciem urządzeń udarowych, mogą być wykonywane w godz. 8:00-18:00. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac remontowych.
  • W trakcie przeprowadzania remontów lub napraw w lokalach zabrania się wykonywania prac oraz składowania przedmiotów na klatkach schodowych, w pomieszczeń wspólnego użytku i na terenie przed budynkiem. Klatka schodowa, korytarze, windy należy sprzątać na bieżąco. Odpady z prowadzonych prac należy usuwać we własnym zakresie.
  • Odpady z remontów (w szczególności gruz, kartony, zużyty sprzęt elektrotechniczny, itp.) nie mogą być wrzucane do zsypów i pojemników na śmieci (nie stanowią odpadów komunalnych).

Z poważaniem
Zarząd SM Łobzów