Przetargi na roboty budowlane (SIWZ od dn. 14.03.2022 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH :

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 34 i ul. Mazowieckiej 36; Wysokość wadium: 6,0 tys. zł
  2. Ułożenie płytek podłogowych (od poziomów wejść do piwnic do wysokiego parteru) oraz wymiana drzwi do piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 117; Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
  3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 35, remont pokrycia dachowego i wymiana obróbek blacharskich przy ul. Mazowieckiej 55, remont części dachu przy ul. Mazowieckiej 84, wymiana obróbek blacharskich na budynku przy ul. Wójtowskiej 3; Wysokość wadium: 6,0 tys. zł
  4. Wymiana ślusarki okiennej klatek schodowych na aluminiową w budynku przy ul. Mazowieckiej 84; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 29.03.2022 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 29.03.2022 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępna od dn. 14.03.2022 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatna 40,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.