Zawiadomienie – Uchwały Walnego Zgromadzenia – 16.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) w dniu 16 maja 2022 r. podjęto następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”:

 1. Uchwała nr 1/WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od IV.2021 r. do V.2022 r.
  Głosowanie – za: 190, przeciw: 5, wstrzymało się: 13; Uchwała została przyjęta.
 2. Uchwała nr 2/WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
  Głosowanie – za: 193, przeciw: 6, wstrzymało się: 10; Uchwała została przyjęta.
 3. Uchwała nr 3/WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
  Głosowanie – za: 193, przeciw: 7, wstrzymało się: 9; Uchwała została przyjęta.
 4. Uchwała nr 4/WZ/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
  Głosowanie – za: 192, przeciw: 7, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 5. Uchwała nr 5/WZ/2022 w sprawie podziału środków z centralnego funduszu remontowego.
  Głosowanie – za: 196, przeciw: 6, wstrzymało się: 5; Uchwała została przyjęta.
 6. Uchwała nr 6/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zbigniewa Radosza za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2021 roku.
  Głosowanie – za: 181, przeciw: 18, wstrzymało się: 11; Uchwała została przyjęta.
 7. Uchwała nr 7/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Bobowskiego za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2021 roku.
  Głosowanie – za: 173, przeciw: 22, wstrzymało się: 14; Uchwała została przyjęta.
 8. Uchwała nr 8/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Małgorzaty Konopki za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2021 roku.
  Głosowanie – za: 185, przeciw: 12, wstrzymało się: 11; Uchwała została przyjęta.

Protokół z Uchwałami Walnego Zgromadzenia z dn. 16.05.2022 r. jest dostępny w Biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” dziękuje Członkom Spółdzielni za wzięcie udziału w głosowaniu, przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łobzów” w Krakowie