Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni mieszkańcy

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” informuje o konieczności zakończenia wszelkich prac remontowych związanych z instalacjami centralnego ogrzewania w lokalach w nieprzekraczalnym terminie do dn. 09.09.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że w dn. 12.09.2022 r. od godz. od 8:00 przeprowadzane będzie uzupełnianie wody w instalacji c.o. Należy wówczas zwrócić uwagę na instalacje c.o. w szczególności w tych lokalach mieszkalnych, w których ingerowano w instalację (remonty, wymiany grzejników) oraz na zawory odpowietrzające na pionach w mieszkaniach na najwyższych piętrach. Zawory termostatyczne na grzejnikach winny być całkowicie otwarte (ustawione na „5”), aby zapobiec zapowietrzeniu instalacji.

Ewentualne zauważone usterki instalacji c.o. (wycieki) należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio:
– do Firmy konserwacyjnej Eko-Serwis – tel.: 572 507 050
– do Działu Technicznego Spółdzielni – tel.: 12 634 51 73
– po godzinach pracy Spółdzielni – tel.: 572 507 012 (dyżurny), tel.: 12 265 16 23 (24h)

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”