PRZETARG (LICYTACJA) NA LOKAL MIESZKALNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie
ul. Mazowiecka 66 ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (licytacja)

na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Racławickiej 31/13 w Krakowie o powierzchni użytkowej 42,66m2, położonego na IV piętrze, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz piwnicy o pow. 2,80 m²

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9 480,00 zł.
Wysokość wadium: 5 000,00 zł.
Minimalny krok postąpienia wynosi 30,00 zł/m².

Licytacja odbędzie się w dniu 03.11.2022 r. o godz. 12:00 w biurze Spółdzielni ul. Mazowiecka 66 w Krakowie.

Wadium płatne na konto Spółdzielni na rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001 najpóźniej do dnia 02.11.2022 r.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

Mieszkanie można oglądać w dniach:
19.10.2022 r. (środa) w godz. 09.00 – 10.00.
24.10.2022 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji w całości bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od uczestników.
Regulamin przetargu do wglądu w pokoju nr 4 w godzinach pracy biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 6321014 wew. 21, kom. 784 973 794.