Informacja w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Informacja w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/XII/2014, od lipca każdego roku następuje zmiana stawek eksploatacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/II/2023 z dn. 20.03.2023 r. w roku bieżącym od dnia 1 lipca 2023 r. stawki opłat eksploatacyjnych:

  • pozostają bez zmiany w następujących budynkach:
    ul. Litewska 20, 22, ul. Łokietka 6b, 23, ul. Lubelska 13a, 19, ul. Mazowiecka 27, 34, 36, 38, 51, 53, 55, 66, 104a, 106, 117, 125, ul. Racławicka 29, 31, 32, 32a, 54, ul. Wójtowska 4, 7, ul. Wrocławska 5b, 66 oraz garażach wolnostojących;
  • ulegają zmianie (obniżka) w następujących budynkach:
    ul. Mazowiecka 60, ul. Wrocławska 68;
  • ulegają zmianie (wzrost) w następujących budynkach:
    ul. Friedleina 19, ul. Mazowiecka 31, 35, 39, 49, 84, 98, 104, ul. Wójtowska 9, ul. Wrocławska 15, 43.

Obowiązujące od dnia 1 lipca 2023 r. stawki eksploatacji zostały skalkulowane indywidualnie dla każdej nieruchomości w oparciu o koszty danego budynku.

Zawiadomienia o zmianie od dnia 1 lipca 2023 r. stawek eksploatacji zostaną dostarczone w marcu do skrzynek pocztowych, a w przypadku adresów korespondencyjnych listami zwykłymi. Informacja o wysokości opłat obowiązujących od dnia 1 lipca 2023 r. zostanie przesłana w czerwcu 2023 r. tylko do właścicieli lokali w tych budynkach, w których nastąpi zmiana stawki.

Z poważaniem

Zarząd SM „Łobzów”