Informacje dla Członków Spółdzielni

Szanowni Członkowie SM „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przypomina, że na stronie internetowej Spółdzielni udostępniane są dokumenty dla Członków. Każdy Członek Spółdzielni, po zalogowaniu, może zapoznać się:

  • z protokołami organów Spółdzielni, tj. Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu;
  • z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej (w tym planami finansowymi wraz z indywidualnymi rozliczeniami poszczególnych budynków, szczegółowymi kalkulacjami obowiązujących stawek opłat);
  • ze sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni za poszczególne lata;
  • z planami remontowymi;
  • z zawiadomieniami dotyczącymi postępowań administracyjnych w Wydziale Architektury UMK (WZ-etkami, pozwoleniami na budowę w sąsiedztwie budynków Spółdzielni, itp.);
  • z obwieszczeniami dotyczącymi zieleni (wnioskami dot. wycinki, nowych nasadzeń zieleni, obwieszczeniami Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska UMK);
  • z innymi dokumentami, w tym materiałami na Walne Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mogą odebrać login i hasło w biurze Spółdzielni w Dziale Członkowsko – Lokalowym (pok. 4). Zalogowanie umożliwia dostęp do zakładki strony „Dla Członków Spółdzielni”, na której dostępne są ww. dokumenty z ostatnich lat.

Spółdzielnia zachęca do korzystania z tej możliwości i zapoznawania się z dokumentami. Zarząd Spółdzielni dokłada starań, by działanie Spółdzielni było transparentne, a Członkowie Spółdzielni z udostępnianych dokumentów mogli uzyskiwać wszelkie informacje, w tym na temat sytuacji finansowej Spółdzielni.

Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” pozostają do Państwa dyspozycji. We wszelkich sprawach, w tym dotyczących lokalu czy budynku, Zarząd zachęca Członków Spółdzielni do bezpośredniego kontaktu w biurze, telefonicznie lub mailowo. Dokładamy wszelkich starań, by każda sprawa załatwiona była możliwie pilnie, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy Spółdzielni udzielą informacji nt. budynku, planów remontowych, stanu finansów, obowiązujących opłat, itd. Spółdzielnia prowadzi facebook’a, gdzie udostępniane są m.in. bieżące informacje i ogłoszenia. Zapraszamy do obserwacji profilu.

Z poważaniem

Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”