Uchwały Walnego Zgromadzenia z dn. 03.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzeni w dniu 3 czerwca 2023 r. podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/WZ/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  Głosowanie – za: 100, przeciw: 0, wstrzymało się: 1; Uchwała została przyjęta.
 2. Uchwała nr 2/WZ/2023 w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres V.2022 r. – IV.2023 r.
  Głosowanie – za: 88, przeciw: 6, wstrzymało się: 8; Uchwała została przyjęta.
 3. Uchwała nr 3/WZ/2023 w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2023 – 2026
  Głosowanie – za: 104, przeciw: 5, wstrzymało się: 1; Uchwała została przyjęta.
 4. Uchwała nr 4/WZ/2023 w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2019,2020,2021
  Głosowanie – za: 78, przeciw: 0, wstrzymało się: 1; Uchwała została przyjęta.
 5. Uchwała nr 5/WZ/2023 w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026
  Głosowanie zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 6. Uchwała nr 6/WZ/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022
  Głosowanie – za: 83, przeciw: 1, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 7. Uchwała nr 7/WZ/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
  Głosowanie – za: 92, przeciw: 0, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 8. Uchwała nr 8/WZ/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022
  Głosowanie – za: 98, przeciw: 0, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 9. Uchwała nr 9/WZ/2023 w sprawie podziału środków z centralnego funduszu remontowego
  Głosowanie – za: 100, przeciw: 0, wstrzymało się: 1; Uchwała została przyjęta.
 10. Uchwała nr 10/WZ/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zbigniewa Radosza za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2022 roku
  Głosowanie – za: 90, przeciw: 18; Uchwała została przyjęta.
 11. Uchwała nr 11/WZ/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Bobowskiego za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2022 roku
  Głosowanie – za: 94, przeciw: 14; Uchwała została przyjęta.
 12. Uchwała nr 12/WZ/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Małgorzaty Konopki za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2022 roku
  Głosowanie – za: 94, przeciw: 14; Uchwała została przyjęta.

Protokół i Uchwały Walnego Zgromadzenia dostępne będą w biurze i na stronie internetowej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” dziękuje Członkom Spółdzielni za wzięcie udziału w Zebraniu, przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łobzów” w Krakowie