Zawiadomienie o zmianie stawek na fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że w dniu 27.09.2023 r. do skrzynek pocztowych dostarczone zostaną zawiadomienia ws. zmiany stawek na fundusz remontowy nieruchomości. W przypadku adresów korespondencyjnych zawiadomienia będą przesłane listami zwykłymi.