Odczyty wodomierzy – Grudzień 2023 r.

Odczyty wodomierzy – Grudzień 2023 r.

Szanowni Państwo

Spółdzielnia zwraca się o dokonanie samodzielnego odczytu wodomierzy na dzień 31.12.2023 r. i przekazanie ich stanów na kartkach, które zostaną wrzucone do skrzynek pocztowych.

Uzupełnioną kartę można przykleić na drzwiach do mieszkania (w dniu 02.01.2024 r. kartki będą zbierane przez osoby sprzątające) lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do Biura Spółdzielni.

Stan wodomierzy można również przekazać telefonicznie (12 633 83 09; 665 280 950) lub mailowo (poczta@smlobzow.pl).

Jak prawidłowo odczytać wodomierz ?

Odczyty wodomierzy na dzień 31.12.2023 r.
należy przekazać
do Spółdzielni
możliwie niezwłocznie.

W przypadku nie podania stanów wodomierzy lokal od kolejnego miesiąca będzie rozliczany wg stawki ryczałtowej danego budynku.

Spółdzielnia przypomina, że zamontowane w lokalach wodomierze winny posiadać legalizację. W związku z tym należy dokonywać wymiany lub legalizacji wodomierzy przed upływem okresu legalizacji, tj. 5 lat. W przypadku wodomierzy nie posiadających legalizacji, lokal od kolejnego miesiąca rozliczany będzie wg stawki ryczałtowej danego budynku.

Z poważaniem

SM „Łobzów”