Przetarg na lokal użytkowy – ul. Wrocławska 28

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

położonego w pawilonie przy ul. Wrocławskiej 28 w Krakowie, I piętro
o pow. 480,09 m2. Mapa, Widok, otodom
Minimalna stawka czynszu wynosi netto 33,00 zł/m2 + media. Wadium: 1 000,00 zł.

Oferta powinna zawierać:
– dane oferenta;
– proponowaną branżę działalności;
– proponowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2 – wyższą od minimalnej (krok postąpienia wynosi 1,00 zł/m2);
– dowód wpłaty wadium. WADIUM płatne w kasie lub na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 6) do dnia 30.07.2024 r. do godz. 8:30.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 30.07.2024 r. od godz. 9:00 bez udziału oferentów.

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu ze Spółdzielnią (tel. 12 632 10 14 wew. 21, kom. 784 973 794).

Materiały zawierające informacje na temat lokalu użytkowego, procedury przetargowej i wzór umowy najmu do pobrania w Spółdzielni – bezpłatnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz odstąpienia od przetargu.