Dodatek mieszkaniowy

Kraków, dn. 09.05.2017 r.

DODATEK MIESZKANIOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego od Gminy Kraków.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. (…) Dodatek mieszkaniowy może być przyznany (m.in.):

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub (…) właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (…) nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 750,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 250,00 zł (…). Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Źródło: http://www.bip.krakow.pl, 09.05.2017 r.

Szczegółowe informacje:

  • Biuletyn Informacji Publicznej Kraków – www.bip.krakow.pl – Strona Główna » Rozwój Miasta » Polityki… » Pomoc społeczna » Świadczenia socjalne » Dodatek mieszkaniowy;
  • Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych, ul. Stachowicza 18, 31-103 Kraków, tel. informacyjny: 12 616 50 21 (ul. Stachowicza 18: pn.-pt. 7:40-18:00; I piętro: 7:40-15:00; stanowisko 2: 15:00-18:00);

Właściwy wniosek do UMK o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy potwierdzić w Spółdzielni w pok. nr 1 i 4 (Dział Księgowości i Członkowsko – lokalowy).

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się również osoby posiadające zaległości w opłatach za lokal (przyznany dodatek będzie wypłacany pod warunkiem regulowania bieżących opłat).

DODATEK ENERGETYCZNY

  „Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (…),
  • zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. (…)

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.(…)”

Wnioski o przyznanie dodatku przyjmowane są przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Źródło: http://www.bip.krakow.pl, 09.05.2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”