Przetargi na roboty budowlane i projektowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH:

 1. Remont elewacji frontowej (strona zachodnia) i tylnej (strona wschodnia) budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Racławickiej 31 w Krakowie
  Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
 2. Remont elewacji (strona północna i zachodnia) budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 104 w Krakowie
  Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
 3. Miejscowe naprawy elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117 (strona wschodnia) i Mazowieckiej 125 (strona południowa, wschodnia) w Krakowie
  Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
 4. Wymiana części pokrycia dachowego nad IX p. kl. I budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117 w Krakowie
  Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
 5. Wymiana opaski (czyszczaków, rur spustowych) przy budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 104a, Mazowieckiej 106 oraz wymiana (remont) szachtów (naświetli okien piwnicznych) zachodniej części budynku przy ul. Mazowieckiej 106 w Krakowie
  Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
 6. Wykonanie wiat śmietnikowych przy budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Łokietka 23 , ul. Lubelskiej 19, Mazowieckiej 60-66 i Wrocławskiej 15 w Krakowie. Remont śmietnika za budynkiem użytkowym SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 41 w Krakowie
  Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
 7. Montaż (wymiana) ogrodzenia (z geodezyjnym okazaniem granic) przy budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 104a, ul. Mazowieckiej 106 i Wrocławskiej 43 w Krakowie
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
 8. Wymiana drzwi do pomieszczeń zsypowych w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, Mazowieckiej 125, Wójtowskiej 7, Wójtowskiej 9, Wrocławskiej 66, Wrocławskiej 68 w Krakowie
  Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
 9. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingu oraz ciągów pieszych (dz. nr 59/6, 59/7 obr. 46) przy budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Racławickiej 32, 32A, Mazowieckiej 98, 104, 104A w Krakowie
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
 10. Projekt wymiany docieplenia i pokrycia dachowego (część wyższa) w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 66 i Wrocławskiej 68 w Krakowie
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
 11. Projekt przebudowy parkingu i zagospodarowania terenu (dz. nr 372/1, 183/8 obr. 46) przy budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 34, 36, 38 w Krakowie
  Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
 12. Remont drogi, chodnika oraz placu manewrowego przed budynkiem mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20 w Krakowie
  Wysokość wadium: 5,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 05.06.2017 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 05.06.2017 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 632 10 14.