„(…) do mieszkańców Krakowa” – Strefa Płatnego Parkowania


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” na wniosek Spółdzielni „Piast” udostępnia odezwę „Do (…) Mieszkańców Krakowa” ws. inicjatywy dotyczącej organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania oraz działalności ZIKiT w Krakowie:

Do Członków ZSBM „Piast” i Mieszkańców Krakowa

Szanowni Państwo!

Od kilku tygodni ZIKIT prowadzi w naszej dzielnicy intensywną akcję polegającą na zmianie sposobu parkowania poprzez umieszczanie nowych znaków i montaż słupków. W związku z tymi działaniami, skutkującymi likwidacją kilku tysięcy miejsc parkingowych w skali całego miasta – w sposób skrajnie niekorzystny dla posiadaczy samochodów, a niekiedy z naruszeniem prawa – powstał komitet obywatelski, dążący do wyjaśnienia tego procederu.
Celem inicjatywy jest zmuszenie Rady Miasta do wyłonienia organu kontrolnego, który prześwietli działania władz Krakowa i pozwoli wypracować rozwiązania umożliwiające harmonijne funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom miasta.
Aby mogło się to udać, potrzebne jest 6 tysięcy podpisów pod projektem uchwały. Dlatego prosimy wszystkich pełnoletnich mieszkańców Krakowa o poparcie tej oddolnej inicjatywy społecznej – pierwszej tego rodzaju w naszym mieście.
Listy do podpisywania są dostępne u gospodarzy domów, przewodniczących DKM-ów oraz w dziale administracji Spółdzielni.
Wdrożenie starannie opracowanych rozwiązań komunikacyjnych leży w interesie nas wszystkich. Dlatego Zarząd i Rada Nadzorcza ZSBM „Piast” zachęcają Państwa do wzięcia udziału w inicjatywie.
Zarząd ZSBM „Piast”
Rada Nadzorcza ZSBM „Piast”

Mieszkańcy i Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” popierający inicjatywę mogą składać swoje podpisy w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dn. 24.01.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”