Materiały na Walne Zgromadzenie

Materiały na Walne Zgromadzenie w dn. 09.06.2018 r. –

  • Wersja elektroniczna
    – do pobrania – Zaloguj się > Dla Członków Spółdzielni > Inne > Pobierz komplet materiałów
  • Wersja papierowa
    – do pobrania (nieodpłatnie) w Sekretariacie Spółdzielni.