„RODO”, Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe członków Spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów wyłącznie do realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie.

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Każdemu, którego dane osobowe gromadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub pisemnego żądania ich usunięcia.

Organ do spraw ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.