„Czego nie powinno się robić sąsiadom ? (…)”

„Czego nie powinno się robić sąsiadom ? O zapisach w kodeksie wykroczeń i (…)”
Źródło: Administrator

Po pierwsze: grill na balkonie

(…). Sąsiadom może przeszkadzać unoszący się dym i zapachy. W sytuacji zgłoszenia faktu straży miejskiej bądź policji, służby mogą zakwalifikować posługiwanie się otwartym ogniem jako zagrożenie pożarowe. Wówczas grozi mandat do 500 zł (art. 82 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń).

Po drugie: głośne imprezy

Puszczanie głośnej muzyki, krzyki, trzaskanie drzwiami są wykroczeniem nie tylko nocą – jak wielu osobom się wydaje – lecz także w ciągu dnia (art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń). Jeżeli sąsiedzi wezwą policję bądź straż miejską, możemy zostać ukarani mandatem w wysokości nawet 500 zł. (…). Za wyjątek uznaje się hałas związany z przeprowadzaniem remontu, gdyż ten nie nosi znamion „wybryku”. Jednak nie oznacza to, że można np. wiercić w porze ciszy nocnej.

Po trzecie: wyrzucanie resztek jedzenia przez balkon

Kości czy okruchy chleba są pożywieniem nie tylko dla psów czy ptaków, lecz także dla szczurów. (…). Według Kodeksu wykroczeń jest to zakłócanie porządku i postępowanie takie grozi mandatem nawet do 500 zł (art. 51 §1 oraz art. 75 §1 Kodeksu wykroczeń).

Po czwarte: trzepanie dywanów na balkonie

(…) działanie te kwalifikuje się też pod Kodeks wykroczeń. Zapisy mówią, że „kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty (…) podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany (art. 75 §1 Kodeksu wykroczeń).

Po piąte: parkowanie na trawniku

Służby – straż miejska lub policja – mogą uznać, że następstwem takiego postoju jest zniszczenie roślinności. Grozi to mandatem nawet do 1000 zł. Jest to wykroczenie z art. 144 §1 Kodeksu wykroczeń.

(…)

Po siódme: zamykanie psa, który wyje

(…). Sąsiedzi mogą zgłosić sprawę policji lub straży miejskiej. Złamanie przepisów grozi mandatem nawet do 500 zł. Ponadto w myśl ustawy o ochronie zwierząt trzymanie psa w zamknięciu lub na łańcuchu powyżej 12 godzin uznaje się za znęcanie nad zwierzęciem, a za to grozi kara pozbawienia wolności (art. 35. Ust. 1-1a ustawy o ochronie zwierząt).

Po ósme: zagracanie wspólnej przestrzeni

Przepisy przeciwpożarowe zabraniają przechowywania rzeczy na korytarzach w budynkach wielorodzinnych, gdyż uznaje się je za drogi ewakuacyjne, które nie mogą być zwężane bądź zastawiane przez jakieś przedmioty (art. 82 §1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń).